Časopis Naše řeč
en cz

Jazyk a národnost

J. Čarek

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

„Ten, kdo zná, miluje a pěstuje svou řeč, nemůže se v srdci odcizit ani svému češství ani svému národu a své vlasti. Ani ten, kdo mistrně ovládá tento nástroj plný hudby, ani ten, kdo mu v zanícení a dojetí dovede naslouchati“.

J. Čarek, O životě a literatuře.

Naše řeč, ročník 25 (1941), číslo 5-6, s. 188

Předchozí „Technika pravopisu čili Až vyjdou nová Pravidla“

Následující Slohová hodnota přívlastku