Časopis Naše řeč
en cz

Letoun

Jaroslav Přikryl

[Drobnosti]

(pdf)

-

K Opravilovu výkladu slova letoun (NŘ. XXIV, str. 156) přidávám tuto poznámku: L. Niederle v Slovanských starožitnostech II, 1 (z r. 1916) připomíná, že přípona -un zesiluje význam tkvící v kořenu: běgun’’ = silný běžec; vědun’’ = kdo mnoho ví; polsky chwastun; rusky govorun’’ = tlachal, igrun’’ = hráč, opekun’’ = ochránce, letun’’; česky zevloun, křikloun, letoun. Tak také Perun může značiti toho, kdo silně bije. Je zajímavé, že výrazem letun’’ Rusové rozumějí nejen letoun, ale také ohnivého draka a zlého ducha ve vzduchu. Tato spojitost ovšem docela zeslabuje domněnku odpůrců výrazu letoun, že by v něm bylo něco potupného. Obraz ohnivého draka mu dodává romantického a básnického nimbu. Táž přípona jako ve jménu hromovládného boha pak značí pro český název letoun čestné jazykové příbuzenství.

Naše řeč, ročník 25 (1941), číslo 2, s. 59

Předchozí Kusa cti

Následující Lidové výrazy