Časopis Naše řeč
en cz

Deska

[Drobnosti]

(pdf)

-

(K. K. v B.) Slovo deska, slov. deska, daska, doska, ruské doska, srbocharv. daska atd. je z praslovanského d’’ska, prkno, tabule, stůl. Praslovanské slovo je přejato (přes starou germánštinu) z řeckolatinského discus (přímo přejatého v podobě disk, plochý terč k házení).

V germánských jazycích je latinské discus ve významu „stůl“ (něm. Tisch) nebo „mísa“ (angl. dish). To souvisí s tím, že si staří kladli jídla na malé desky, ležící na zemi (píše o tom Niederle v Životě starých Slovanů I, 2, 879).

Naše řeč, ročník 25 (1941), číslo 1, s. 29

Předchozí Kvh. (= Kvido Hodura), K. E.: Z našich časopisů

Následující Prof. dr. Em. Bayer: Jej