Časopis Naše řeč
en cz

»Věže ze slonových kostí« či »věže ze slonové kosti«?

Gilbert C. Křikava

[Drobnosti]

(pdf)

-

Ve starších modlicích knížkách bývá v litanii loretánské prosba: »Věže ze slonové kosti, oroduj za nás!« V novějších modlicích knížkách, na př. též v úředním zpěvníku diecése královéhradecké »Oltáři«, bývá místo toho »věže ze slonových kostí«.

Je ta změna správná? Či není v tom rozdílu?

Prosba ta je překladem latinského: »turris eburnea, ora pro nobis«. Slovo eburnea je přídavné jméno ženského rodu, utvořené od podstatného jména ebur. Slovo ebur neoznačuje kostí sloních či slonových vůbec (ossa elephantis, ossa elephantina), nýbrž má význam zvláštní, označuje látku sloních klů, z níž se zhotovují drahocenné předměty. Česky se to slovo překládá: slonová kost, sloň, slonovina. Poněvadž jméno slonovina označuje též jistou nemoc (elephantiasis, druh malomocenství), a jméno sloň je zastaralé, je nejlepší překlad »slonová kost«. »Turris eburnea« je tedy česky: »věže ze slonové kosti«.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 10, s. 310

Předchozí Proto, že…, za to, že…

Následující Vojenská strava