Časopis Naše řeč
en cz

Dávati — prodávati

[Drobnosti]

(pdf)

-

Čtenář »N. Ř.« se ptá, správně-li se říká dáti, dávati u významě »prodati, prodávati«: zdá se mu, že by mohlo nastati i nedorozumění, a lépe prý snad zrovna říci »prodati«.

Nedorozumění nezdá se nám možné proto, že tento význam sloveso dáti, dávati mívá jen ve větách, kde se výslovně jmenuje cena: říkáme »zač to dáte, po čem to dáváte, jak to dáváte, dal statek za sto tisíc, dával vejce po koruně«. A jest i malý rozdíl mezi dáti a prodati: slovesem dáti, dávati naznačujeme spíše cenu, jaké prodavač žádá anebo za jakou se odhodlává prodati, kdežto sloveso prodati vyjadřuje sám prodej. Slovesa dáti, dávati o prodeji užíváme v hovoru denním a zdá se, že tak bývalo i v dobách minulých: slovníky mají doklady vlastně jen z mluvy obecné a z doby novější (od Dobrovského). Ale na př. již v staročeském překladě t. zv. »Gesta Romanorum« čteme o kupci (hl. 108.), který prodává císaři »tři múdrosti« (t. j. moudré rady); císař se ptá, »kterak mi každú múdrost dáš?«, odpověď pak zní: »Každú dám za tři sta zlatých.«

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 10, s. 302

Předchozí Alsasy

Následující Druh druha