Časopis Naše řeč
en cz

Co všechno se u nás ještě dnes tiskne

bč.

[Drobnosti]

(pdf)

-

V Týně nad Vltavou vychází časopis „V rodinném zátiší“ (v názvu je slovo zátiší psáno dokonce velkým písmenem) a v 3. čísle jeho VI. ročníku čtou čtenáři tuto podivuhodnou poesii jednoho z hlavních redakčních spolupracovníků: „Když na kříži Pán pněl | a pod křížem pláč zněl, | židé a žoldnéři láli, zástupy kol velké stáli. — Když dokonáno řek’ | utichl katů vztek; | tu matka Páně vzdechla, ach | žoldnéřů, židů pojal strach. — Mrtví vstali z hrobu, | tma jest v téže dobu | a v tu chvíli lidů hříchy vykoupil beránek tichý.“ To je tedy hrozné, neuvěřitelné čtení; patrně se autor i redakce domnívají, že s těmi „lidů hříchy“ byly jednou pro vždycky vykoupeny také jejich smrtelné hříchy proti českému jazyku.

Naše řeč, ročník 23 (1939), číslo 4-5, s. 157

Předchozí jpb, S. P.: Z našich časopisů

Následující jh. (= Jiří Haller): K diskusi o dělení slov