Časopis Naše řeč
en cz

Z ministerstva zemědělství

[Drobnosti]

(pdf)

-

Ministerstvo zemědělství nám poslalo dopis čís. j. 106.216/VII B/1938 ze 4. listopadu 1938 s tímto zněním:

»V časopise „Naše řeč“, ročník XII, č. 8, str. 246—250, a v nedělním „Českém slově“ z 30. října 1938 (str. 4) byly činěny po stránce jazykové i věcné výtky návrhu rybářského zákona, o němž „České slovo“ docela napsalo, že je jazykovou ostudou čs. zákonodárství.

Upozorňuje se na to, že se tyto výtky netýkají vládního návrhu zákona o úpravě rybářství (tisk sen. 834/III/6).

Ministerstvo zemědělství žádá, abyste toto upozornění laskavě uveřejnil v časopise „Naše řeč“.

Za ministra zemědělství: Maňhal v. r.«

Milerádi otiskujeme tento dodatek k své zprávě z 8. čísla a připojujeme k němu, že návrh, který jsme posuzovali, je v záhlaví označen „Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1928. II. volební období. 7. zasedání. 1857. Návrh poslanců Josefa Šamalíka, Bradáče, dr. Budaye, Hodiny, dr. Kramáře, Mlčocha, dr. Luschky, Stenzla a druhů na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na běhutých vodách v republice Československé.“

Naše řeč, ročník 22 (1938), číslo 10, s. 292

Předchozí Půl druhého měsíce

Následující Josef Janko: Několik poznámek k výkladům slov