Časopis Naše řeč
en cz

Nebíčkovati

[Drobnosti]

(pdf)

-

„Slyšel jsem od myslivce zajímavý výraz z lovu. Koroptev postřelená »na měkko« letí prudce do výše a potom spadne jako kámen. Myslivci o onom prudkém letu vzhůru říkají, že koroptev nebíčkuje.

Jos. Königsmark, odb. učitel v Rokycanech

Sloveso nebíčkovati (něm. himmeln) známe posud jen ze slovníku Jos. Franty-Šumavského a z Kotta, jenž ovšem jen přejímá výklad Šumavského. Byli bychom čtenářům vděčni za zprávu, zdali znají toto slovo a odkud je znají.

Naše řeč, ročník 22 (1938), číslo 6-7, s. 222

Předchozí Datum

Následující Onen