dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Akademické tituly žen

[Drobnosti]

(pdf)

-

Pro každého, kdo měl jen trochu citu k své mateřštině, nebylo nikdy pochybné, zdali se mají ženy titulovati „doktor“, či „doktorka“. Když se však senát Karlovy university usnesl, že nadále bude promovovati ženy na doktorky, byla ta věc, myslím, ko[221]nečně rozhodnuta autoritativně. Přes to však naše doktorky nechtějí tomu, ač je to jasné, dosud rozuměti a titulují se nadále „doktor“ (profesorky — „profesor“).[1]

Rekordu asi dosáhla jedna zdejší lékařka, která si vyvěsila na dům, v němž má ordinaci, toto označení:

Dr. Marie Nováková-Horáková
odborný zubní lékař.

Rozumí se samo sebou, že mezi jejím jménem (zde je ovšem změněno) a označením povolání není vyznačena čárka.

Jak byly lékařky vždy citlivé na to, aby jako odbornice nebyly podceňovány proti svým mužským kolegům! Zde se však — podle mého mínění — projevuje dokonalý komplex méněcennosti ženského pohlaví. A to by u žen akademicky vzdělaných nemusilo býti.

JUDr. Antonín Mokrý, notář v Náchodě


[1] V Praze na Vinohradech si jedna dáma pověsila na dům tabulku s nápisem „Amalie Vaňková, profesor grafologie“.

Naše řeč, ročník 22 (1938), číslo 6-7, s. 220-221

Předchozí Museum rumunského jazyka v Cluji (Kluži)

Následující Datum