Časopis Naše řeč
en cz

Ze slovníku Elektrických podniků hl. m. Prahy

František S. Jaroš

[Drobnosti]

(pdf)

-

V časopise Zepop (= Zprávy Elektrických podniků obce pražské) v čísle 5 a 6 z prosince 1937 se na str. 141 píše: „Slovo svitidlo se správně píše s oběma i krátkými. Osvětlovací těleso je označení nevhodné a chtěli bychom je do pěti let vymýtit.“ Elektrické podniky tím uskutečňují věc, ke které už před několika lety radila Naše úřední čeština. — Podle slov jako pivovar, cukrovar, lihovar užívá redakce časopisu Zepop výrazu „elektrický čajovar“. Dosud jsme říkávali vařič. — Pěkně se v onom časopise čte: „Elektrické kadeřítko kadeří čistě a účinně a nepálí vlasy.“

Slovo čajovar je sice po stránce slovotvorné obdobou výrazů jako pivovar, cukrovar a pod., avšak nikoli po stránce významové, neboť ony vzory neoznačují přístroje, jako je „čajovar“, nýbrž celé podniky. Proto se nám zdá, že na utvoření slova čajovar působil spíše vzor ruského výrazu samovar a vlastním podnětem k tomu novému tvoření že bylo asi německé slovo Theekocher. Doporučovalo by se ovšem, aby se dříve, než se takový novotvar uvede v oběh, uvažovalo o tom, nebylo-li by možno zůstati při vyjadřovacích prostředcích už hotových. Tomu novému přístroji by se mohlo na př. prostě říkati (elektrický) vařič čaje nebo (elektrický) čajový vařič (srov. čajový příbor, čajový šálek, čajový stolek); podobně by bylo lze říkati i vařič kávy, kávový vařič místo kávovařič, kávovar. Okolnost, že významový poměr členů ve výraze čajový vařič je jiný než na př. ve výrazech lihový vařič, petrolejový vařič a pod., by snad nevadila, neboť zamýšlený smysl je zřejmý na první pohled. Takových spojení s různým [128]významem je v našem jazyce ostatně mnoho, srov. na př. výrazy vozová cesta a asfaltová cesta, ořechový nábytek, pokojový nábytek a dobový nábytek a mnoho jiných.

Naše řeč, ročník 22 (1938), číslo 4, s. 127-128

Předchozí Výpusk

Následující Znamenati