Časopis Naše řeč
en cz

Výpusk

[Drobnosti]

(pdf)

-

(NŘ. XXII, 24). K poznámce otištěné v NŘ. píše nám p. řed. E. Kodar, že slovo výpusk není české. Pamatuje si velmi dobře, že si je léta před světovou válkou zavedly Národní listy v národohospodářské části s významem mezinárodního výrazu emise. Psávaly tehdy o výpusku akcií, bankovek, půjčky a pod. Byla to výpůjčka z ruštiny; ruština má vedle slovesa vypustiť opětovací sloveso vypuskať a k němu podst. jméno vypusk (na př. vypusk knigy = vydání knihy, sešit, a pod.). Pramen tohoto slova v češtině je tedy třeba hledati v Nár. listech; p. Kodar se domnívá, že v nich bylo zavedeno snad vlivem Josefa Holečka.

Naše řeč, ročník 22 (1938), číslo 4, s. 127

Předchozí Údržba

Následující František S. Jaroš: Ze slovníku Elektrických podniků hl. m. Prahy