Časopis Naše řeč
en cz

Výslovnost a skloňování osobního jména Garrigue

-i-

[Drobnosti]

(pdf)

-

V souvislosti s předešlou notickou upozorňujeme na správnou výslovnost a skloňování jména Garrigue, jež po své choti Charlottě, roz. Garriguové, přijal do svého jména první president republiky Československé. Jméno Garrigue vyslovujeme s nepřehlasovaným a v 1. slabice a s koncovým znělým g (Garig). V ostatních pádech skloňujeme a vyslovujeme takto: 2. a 4. p. Garrigua (vysl. -ga); 3. a 6. p. Garriguovi (vysl. -govi) nebo Garriguu (vysl. -gu), toto ve spojení Tomáši Garriguu Masarykovi; 5. p. Garriguu (vysl. -gu); 7. p. Garriguem (vysl. -gem).

Naše řeč, ročník 21 (1937), číslo 8, s. 240

Předchozí -i-: Vlastní jména

Následující Žlábkovati