Časopis Naše řeč
en cz

Vlastní jména

-i-

[Drobnosti]

(pdf)

-

V kursivce nedávno otištěné (7. m. m.) obrací se Národní osvobození proti zkomolovanému vyslovování jmen našich vynikajících lidí. Ve škole se nemá trpěti, řekne-li žák při recitačním přednesu: Báseň od „jé vé Sládka“. Takovéto zkracování jmen lze snad dovoliti v běžném hovoru, nikoli však při přednášení básní, v přednáškách, tím méně při pietních vzpomínkách. Trapně působí tento nešvar zvláště v našem čs. rozhlase, kde slýcháme vytrvale vyslovovati jména „ef ix Šalda“, „ef vé Krejčí“ a p., ač našim hlasatelům není za těžko vyslovovati při jiné příležitosti důsledně plným jménem: Wolfgang Amadeus Mozart, Petr Iljič Čajkovskij atd. Článek končí výzvou, určenou zvláště našim řečníkům, aby v svých veřejných projevech nikdy již neužívali zkrácené výslovnosti „té gé Masaryk“.

Naše řeč, ročník 21 (1937), číslo 8, s. 240

Předchozí -i-: Školní okres královédvorský n. L.

Následující -i-: Výslovnost a skloňování osobního jména Garrigue