Časopis Naše řeč
en cz

Školní okres královédvorský n. L.

-i-

[Drobnosti]

(pdf)

-

(M. T.) „K místnímu jménu Dvůr Králové nad Labem je přídavné jméno: královédvorský (srov. na př. rukopis Královédvorský). Připojovati k tomuto přídavnému jménu ještě bližší určení „nad Labem“ bylo by jistě proti duchu našeho jazyka. Přece však čtu v kterémsi úředním textě: „Školní okres královédvorský n. L.“ Myslím, že se má správně psáti jen: Školní okres královédvorský, beze všeho dodatku.“

Je pravda, známému rukopisu nalezenému ve Dvoře Králové n. L. říkáme jen rukopis Královédvorský; pivo vyrobené v tomto městě se jmenuje také jen pivo královédvorské, a nikdy „královédvorské nad Labem“. Ale okres, kraj a podobné názvy zeměpisné připouštějí za jistých okolností u svého přívlastku takové bližší místopisné určení, zvláště v úředních textech, kde [240]se hledí k přesnosti. Vedle místního jména Králové Dvůr n. L. a příd. jména královédvorský je na př. Králův Dvůr (u Berouna) a odtud příd. jméno králodvorský; nelze tedy nic namítati, užije-li se v úředních textech názvu „okres královédvorský n. L.“, je to pro lepší zřetelnost a slovo „okres“ svým pojmem takové bližší určení připouští.

Naše řeč, ročník 21 (1937), číslo 8, s. 239-240

Předchozí Mikter

Následující -i-: Vlastní jména