Časopis Naše řeč
en cz

Vzhůru

[Drobnosti]

(pdf)

-

Vzhůru je spojení zaniklé předložky vz se 4. pádem jména hora, tedy tolik co nahoru. Proto se toto slovo klade obyčejně na otázku »kam?«; ale již v staré době také na otázku »kde«, zejména ve rčení »vzhůru býti«, t. j. »pohotově býti«, zvláště k boji. Tak na př. psal Žižka Domažlickým: »Sami trhem volejte, ať všichni, kteří mohú pro starost a mladost, vzhuoru jsú na každú hodinu«; a tak se říkávalo vůbec. Ojediněle se tak čte i nahoru (na př. »račte sě již přičiniti a v svých krajích nahoru býti na pole« Arch. Č. 1, 371 z r. 1441). Nelze tedy rčení »vzhůru býti« míti za germanismus (auf sein).

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 6, s. 189

Předchozí Vyložený podvod

Následující Měšťanka