Časopis Naše řeč
en cz

Zpráva kanceláře Slovníku jazyka českého

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Od 1. ledna 1936 do 31. prosince 1936 byly vyexcerpovány tyto spisy:

Grégr, K objasnění našich domácích sporů (1874). Knigge, O obcování s lidmi (1874). Kosina, Kvítí luční (1874). Lužická, Královna plesu (1874). Paleček II (1874). Vymazal, Ruská poesie (1874). Arbes, Mesiáš I, II (1883). Arbes, Romanetta 3 (1884). Arbes, Záhadné povahy (1884). Arbes, Ethiopská lilie (1886). Arbes, Mácha (1886). Arbes, Povídky, novelly a kresby (1886). Šmilovský, Spisy VI—IX (1886—1894). Arbes, Z martyrologie umění (1892). Kořenský, Na Krymu (1896). Arbes, Novelly I (1896). Sládek, Shakespeare, 30 dramat (1896—1911). Drtina, Nástin dějin vyššího školství ve Francii 1 (1898). Maria, V podvečer věku (1898). Maria, Dobráci (1899). Vráz, Na příč rovníkovou Amerikou (1900). Kořenský, K protinožcům II (1901). Vráz, V Siamu (1901). Vráz, Čína (1904). Chalupný, Úvod do sociologie 1, 2 (1905). Chalupný, Úvod do sociologie 3. (1905). Baar, Poslední z rodu Sedmerova (1907). Maria, Dramatická sonata (1907). Maria, Johana Radimská (1907). Maria, Werther (1907). Moderní [21]revue roč. XII—XX (1907—1915). Baar, Farské historky (1908). Maria, Tristan (1908). Novina roč. I—V (1908—1912). Dirlam, Stavební truhlářství (1909). Majerová, Náměstí Republiky (1911). Maria, Hellenská kněžna (1911). V. Liška, Německo-české názvosloví knihařské a odvětví příbuzných (1912). Maria, Michelangelo Buonarotti (1912). Macků, Český houbař (1913). Baar, K Bohu (1914). Lékařský slovník (1914). Baar, Hanče (1916). Majerová, Dcery země (1916). Chalupný, Sociologie I—V (1916-1922). K. Čapek, Boží muka (1917). Maria, Parisina (1917). H. Jelínek, Barbusse, Oheň I—II (1917, 1918). Fr. Krejčí, Filosofie posledních let před válkou (1918). Maria, Dolfa (1919), Maria, Menší prosy (1919). Majerová, Ze Slovenska (1920), Maria, Kyvadlo věčnosti (1920). Maria, Lucrecia Borgia (1920). K. Čapek, RUR. (1921). Lékařský slovník II (1921). Vorovka, Skepse (1921). Marcha, Ptačí chléb I—II. (1921/1923). K. Čapek, Továrna na absolutno (1922). Hoppe, Základy duchovní filosofie (1922). Klíma, Traktáty (1922). Maria, Tajnosnubní (1922). Baar, Paní komisarka (1923). Hais-Týnecký, Potok (1923). Majerová, Nejkrásnější svět (1923). Majerová, Zázračná hodinka (1923). Baar, Osmačtyřicátníci (1924). K. Čapek, Anglické listy (1924). Hais-Týnecký, Les (1924). Havlasa, Japonským vnitrozemím (1924). Baar, Lůsy (1925). Domin, Rostlinné tvarosloví (1925). Hoppe, Přirozené a duchovní základy světa a života (1925). Kádner, Základy obecné pedagogiky II (1925). Nezval, Falešný mariáš (1925). Majerová, Rudá vlčata (1925). Maria, Sladký upír (1925). Rosůlek, Černožlutý mumraj (1925). Sbírka služebních předpisů min. zahr. věcí (1925). Jahoda, Náš dědeček I—II (1925—1926). Brehm, Život zvířat (1926—1928). Hais-Týnecký, Žně (1926). Havlasa, Malajské léto (1926). Nezval, Abeceda (1926). Nezval, Básně na pohlednici (1926). Nezval, Menší růžová zahrada (1926). Zd. Rón, Proudy (1926). A. Březina, Ochrana lesů (1927). Halas, Sepie (1927). Jahoda, Místečko na světě (1927). Maria, Dekameron (1927). Maria, Olginka (1927). Maria, Spravedlnost (1927). Maria, Světice, dámy a děvky I—IV (1927). Nezval, Blíženci (1927). Nezval, Dobrodružství noci a vějíře (1927). Nezval, Hra v kostky (1927). Nezval, Nápisy na hroby (1927). Domin, Klíč (1928). Jahoda, Povinnost I—II (1928, 1933). Klíma, Svět (1928). Maria, Torquato Tasso (1928). Petr—Soldát, Nauka o zboží I, III, IV (1928, 1929, 1935). Zd. Rón, Průvan (1928). K. Čapek, Povídky z druhé kapsy (1929). K. Čapek, Povídky z jedné kapsy (1929). J. Havelka, Slovník veřejného práva československého I (1929). Jettonický, Číšník 1, 2 (1929). Mezinárodní klasifikace nemocí a příčin smrti (1929). Nezval, Kronika z konce tisíciletí (1929). Novák, Zemědělská technika (1929). Rón, Svěží den (1929). Šerm šavlí (Služ. předpisy branné moci) (1929). Trnka, Člověk a svět (1929). Vorovka, Americká filosofie (1929). Československá vlastivěda sv. I, II, VI, IX (1929—1932). A. Březina, Československá myslivost (1930). K. Čapek, [22]Minda (1930). K. Čapek, Výlet do Španěl (1930). Jahoda, Ratejna (1930). Jahoda, Románové šestero (1930), Maria, Vojáci a diplomati I—III (1930). Nezval, Básně noci (1930). Nezval, Chtěla okrást lorda Blamingtona (1930). Nezval, Posedlost (1930). Nezval, Slepec a labuť (1930). Nezval, Snídaně v trávě (1930). Nezval, Sylvestrovská noc (1930). Fr. Petr, Olejomalba a enkaustika (1930). Soldan, Karel Hlaváček (1930). Souček, Kapitoly z praktické filosofie (1930). Souček, Příručka okultismu (1930). Ottův Slovník naučný. Dodatky 1—6 (1930 až 1935). Cinek, Mše svatá 1 (1931). K. Čapek, Marsyas (1931). J. L. Fischer, Základy poznání (1931). Jahoda, Páter Kvirin (1931). Kádner, Vývoj a dnešní soustava školství (1931). Nezval, Dolce far niente (1931). Nezval, Schovávaná na schodech (1931). Nezval, Tyranie nebo láska (1931). Pelikán, Portréty filosofů XX. věku (1931). Rón, Než bude pozdě (1931). Švec, Zahradnictví (1931). Zich, Estetika dramatu (1931). Cinek, Mše svatá (1932). K. Čapek, Apokryfy (1932). K. Čapek, Devatero pohádek (1932). K. Čapek, Obrázky z Holandska (1932). K. Čapek, O věcech obecných (1932). Domin, Rostlinné tvarosloví (1932). Domin, Rostlinopis VII (Rostlinné tvarosloví. Úvod do geobotaniky.) (1932). Kejřová, Úsporná kuchařka (1932). Kovárna, Současné malířství (1932). Nezval, Pan Marat (1932). Rosůlek, Gigolo (1932). Rosůlek, Poslední kulomet (1932). Rosůlek, Správné děvče (1932). Weigner, Tělověda (1932). Zweig—Olbracht, Mladá žena 1914 (1932). Bidlo— Dobiáš—Šusta, Všeobecný dějepis I (s dodatkem), II, III (1932-1935). K. Čapek, Dášenka (1933). K. Čapek, Hordubal (1933). Lauschmann, Neobrom (1933). Majerová, Africké vteřiny (1933). Majerová, Veselá kniha zvířátek (1933). Morávek, Divočina (1933). Nezval, Jak vejce vejci (1933). Nezval, Zpáteční lístek (1933). Rón, Něco vydržíme (1933). Rosůlek, Seržant Vaurien (1933). Seifert, Jablko s klína (1933). Smrž, Dějiny filmu (1933). Vrba, Pan důchodní (1933). Vrba, Vichřice I, II (1933). K. Čapek, Obyčejný život (1934). K. Čapek, Povětroň (1934). Čech, Geologie (1934). Československý les (čsp.) (1934, 1935), Daněk, Nauka o polním hospodářství (1934). ESČ., XVI. sjezd ESČ. v Mor. Ostravě (1934). Grigar, Odborná nauka holičská (1934). Jednací a kancelářský řád ministerstva zemědělství (1934). Klein, Správná výživa (1934). Kučera, Jak se stanu šoférem (1934). Maria, Bankéři a proletáři (1934). Morávek, Plavci na Sázavě (1934). Morávek, Skalní plemeno (1934). Nezval, Monaco (1934). Poláček, Žurnalistický slovník (1934). Příručka školské a osvětové správy (1934). Slavíková, Mineralogie (1934). Vrba, Tajemný svět (1934). Herold—Ryšavý, Fysika I, II (1934—1935). Lesnická práce (čsp.) (1934, 1935). Stráž myslivosti (1934—1936). Bačkovský, Zeměpis I—II (1935). Čarek, Chudá rodina z Heřmaně (1935). Drnák, Španělská rapsodie (1935). A. Dyk, Rybářství (1935). V. Dyk, Povídky E. Šarocha (1935). O. Fischer, Rok (1935). Hostovský, Žhář (1935). Hrubín, Krásná po chudobě (1935). [23]Kác, Rok práce v zahradě (1935). E. Konrád, Mámení po převratě (1935). Křelina, Hlas na poušti (1935). Křelina, Hubená léta (1935). Majerová, Siréna (1935). Mokrý, Hospodářství rybniční (1935). Morávek, Byl na Sázavě přívoz (1935). S. K. Neumann, Československá cesta (1935). Olbracht, Hory a staletí (1935). Poláček, Dům na předměstí (1935). Poláček, Michelup a motocykl (1935). Přítomnost XII (1935). Sedmdesátpět let technické práce (1935). Urban, Město, zvané Hollywood (1935). Věda a život I (1935). Kanoe a kajak (1935, 1936). Batovcův almanach (1936). České Slovo, referáty Jindř. Vodáka (1936). Deml, Rodný kraj (1936). Götz, Český román po válce (1936). Kanoe a kajak (1936). Kareš, Ryba a host (1936). Kopta, Chléb a víno (1936). Lov (1936). J. Novák, Kdo se mnou poletí (1936). Noviny (současná excerpce) Přítomnost (1936). Vančura, Tři řeky (1936). Vošoust—Pospíšil, Technologie dřeva (1936). Vrba, Zrezivělý pluh (1936).

K excerpci těchto spisů přispěli:

1. František Brodský, ředitel měšť. školy v Praze, 5683 lístky. 2. Dr. Marie Brožová v Praze 38.104 l. 3. Bernard Dolák, prof. gymn. v Praze, 600 l. 4. Josef Forejt, pošt. insp. v Praze, 4826 l. 5. František Fučík, ředitel měšť. šk. v Praze, 8760 l. 6. Přemysl Hájek, prof. gymn. v Praze, 17.512 l. 7. Božena Houdková, tajemnice měst. knihovny v Praze, 2353 l. 8. Ladislav Jánský, prof. reálky v Praze, 910 l. 9. Břetislav Kubala, prof. gymn. v Orlové, 21.424 l. 10. Jan Kubišta, prof. reálky v Praze, 19.959 l. 11. Ph. C. Růžena Lelková v Praze 5636 l. 12. František Maštera, asistent dráhy v Třebíči, 8151 l. 13. Ph. C. Jarmila Minaříková v Praze 848 l. 14. Jan Pavlík, prof. gymn. v Plzni, 18.800 l. 15. Václav Polák, prof. reálky v Praze, 345 l. 16. Ing. Edvard Prandstetter v Praze 3970 l. 17. Marie Ryšánková, choť profesora v Brně, 885 l. 18. Josef Soukup, přednosta v zem. úřadu v Praze, 3673 l. 19. Jan Svoboda, podplukovník v Praze, 422 l. 20. Dr. František Šimek, prof. gymn. v Praze, 328 l. 21. František Trnka, prof. gymn. v Praze, 20.820 l.

Celkem v době od 1. ledna do 31. prosince 1936 přibylo 184.009 lístků.

Naše řeč, ročník 21 (1937), číslo 1, s. 20-23

Předchozí Karel Říha: Pověsti českých hradů a zámků

Následující kvh. (= Kvido Hodura), jh. (= Jiří Haller), K. E.: Z našich časopisů