Časopis Naše řeč
en cz

Hřiště či hříště?

[Drobnosti]

(pdf)

-

S tělesnou výchovou se zavedly do škol za ministra Gautsche v letech osmdesátých minulého století také hry. Měly pak se konati na zvláštním místě k tomu určeném. Nevím, kdo něm. slovo Spielplatz přeložil českým slovem hřiště; ale měl v tom šťastnou ruku. Hřiště je staré české slovo, vyskytující se již v stč. textech biblických. Slovo jest utvořeno příponou iště, znamenající místo, kde něco jest nebo se děje, ze slova hra, jako z hlíny hliniště, z pastvy pastviště, z trhu tržiště a pod. Tato přípona ovšem jest krátká, právě tak jako přípona -isko, která je téhož původu i téhož významu. V jazyce obecném bývá tu -i- prodlužováno (smetíště, bičíště, hříště), ale jazyk spisovný zachovává kvantitu původní a píšeme proto hřiště právě tak jako smetiště (smetisko), bičiště, hradiště (hradisko) atd.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 6, s. 187

Předchozí »Hladovící« děti — děti trpící podvýživou

Následující V. E. (= Václav Ertl): Ředitel — řiditel