Časopis Naše řeč
en cz

Svůj a náš

Jan Kutek, Redakce

[Drobnosti]

(pdf)

-

U nás se často zapomíná, že jako jiné jazyky slovanské přivlastňuje čeština podmětu zvratným zájmenem svůj. Nejvíc chyb proti tomuto pravidlu se shledává snad v češtině obchodní, neboť je stále ještě velmi závislá na německých vzorech. Píše se obchodně na př.: Máme v našem skladě ty (!) nejnovější látky na šaty. Pošleme Vám našeho zástupce, abyste mohl voliti podle Vašeho vkusu, atd. Dobrý Čech cítí, že ten, kdo mluví (= podmět), oznamuje svou nabídku, své zásoby, posílá svého zástupce, a nevpravuje se do způsobu, kterým se vyjadřují Němci a jiní cizinci.

J. Kutek

*

K tomu dodáváme, že podle dnešních zásad mluvnických (srov. na př. Gebauer-Ertl 2, 1926, 143) nelze při podmětě v množném čísle užíti zájmena zvratného tenkrát, když se podmět a osoby označené přivlastňovacím zájmenem nekryjí číselně, na př. mluvili jsme o našem národním obrození, i my děti máme milovati naši republiku, a pod. V příkladech, které uvádí p. Kutek, takovéto neshody patrně není, a potom by v nich arci bylo na místě zájmeno zvratné.

Red.

Naše řeč, ročník 19 (1935), číslo 4, s. 128

Předchozí Ryčka

Následující Učiliště