dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Učiliště

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. H.) Slovo učiliště je v našem jazyce teprve něco přes sto let. Bylo přejato z ruštiny v době obrozenské a od počátku už znamenalo školu ve smyslu nejširším, t. j. vůbec místo, kde se učí. Hned v Jungmannově slovníku čteme tento příklad z Vetešníkova překladu van der Veldova Johanity: Malta jeví se mi jako učiliště zdvořilosti; už zde má tedy slovo učiliště význam přenesený. Proto se jím mohou rozuměti všechny druhy škol, od škol obecných až po školy speciální (na př. vojenské učiliště a pod.). Nebylo by správné tvrditi, že by na př. obecné školy byly z rozsahu slova učiliště vyloučeny. Podoba učeliště je nesprávná obměna, spisovnou normou zamítnutá.

Naše řeč, ročník 19 (1935), číslo 4, s. 128

Předchozí Jan Kutek, Redakce: Svůj a náš

Následující Karel Erban: O českém slohu kritickém