Časopis Naše řeč
en cz

Mikuláš

[Drobnosti]

(pdf)

-

(L. H.) Vlastní jméno Mikuláš píšeme písmenem velkým, i když se jím označuje svátek sv. Mikuláše. Tak je tomu na př. ve spojeních »dostati dárek k Mikuláši« nebo »od Mikuláše« a pod. Stejný způsob psaní můžeme zachovávati i tam, kde se slovem Mikuláš metonymicky označuje dárek k Mikuláši, na př. »dostati Mikuláše« (= 2. pád, podobně jako ve rčení dostat pouti), a konečně i tam, kde se jím označuje osoba převlečená za sv. Mikuláše, na př. »přišel k nám Mikuláš s čertem«, »po ulici chodí Mikuláši«, »chlapci jsou oblečeni za Mikuláše« atd. Tak je tomu i při jméně Ježíšek: »dostati něco k Ježíšku, od Ježíška, na Ježíška«, »přijde Ježíšek«, »děkuji ti za Ježíška« (t. j. za dárek k Ježíšku) a pod.

Naše řeč, ročník 19 (1935), číslo 1, s. 27

Předchozí Magor

Následující Novinářská čeština