dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Zájmeno svůj

[Drobnosti]

(pdf)

-

(Horáček) Zvratným zájmenem svůj se ve větě přivlastňuje tomu, kdo je podmětem věty. Tuto platnost má zájmeno svůj i ve větách »zasíláme Vám svůj účet«, »poukazujeme Vám zároveň prostřednictvím Občanské záložny částku…, abyste jí použili k úhradě svých účtů za leden«, a je ho tu tedy užito náležitě. Kdyby se v oněch větách změnil poměr osob, t. j. kdyby zájmeno přivlastňovací označovalo jinou osobu než podmět, byla by tu místo přivlastňovacího zájmena zvratného zájmena náš a váš, na př. »byl Vám zaslán náš účet«, »zasíláme Vám částku… k úhradě Vašich účtů«, a pod. O užívání zájmen zvratných podrobně jedná Gebaurova-Ertlova Mluvnice česká II, 1926, 143n.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 10, s. 300

Předchozí Skloňování jména Barthou

Následující Kvido Hodura: Lístkové výpisky k českému slovníku