Časopis Naše řeč
en cz

Rukánka

[Drobnosti]

(pdf)

-

Toto slovo se nám objevilo v Drobnostech dvojčísla 6—7 na str. 217. Zdálo se nám podivné už tenkrát a nikde jsme nenalezli dokladu o jeho existenci; proto jsme hned připojili poznámku, že nevíme, co to je, stejně jako jsme se nepouštěli do výkladu slova rubínka. Několik našich čtenářů se ujalo onoho slova a pokusilo se o výklad. Děkujeme jim za tuto ochotu, ale zároveň jim oznamujeme, že vyšla bohužel naprázdno. Od té doby se nám totiž dostalo informace od samého autora oné drobnosti a podle ní není rukánka nic jiného než omyl způsobený nezřetelným rukopisem. Odklízíme tedy rukánku se světa a prosíme čtenáře, aby si na cit. stránce letošního ročníku záhadnou rukánku opravili laskavě na rubánku. Dvojice rubínka rubánka ovšem už naznačuje lépe, jaký je původ obou těch slov, a také naši čtenáři nám podali několik dalších zpráv, takže můžeme dnes k onomu prvnímu záznamu připojiti pravděpodobný výklad, že názvy rubínka, rubánka jsou lidovým označením roubené studánky. Ustálené spojení »studánka roubená«, které se často vyskytuje v národních písních (viz na př. Kott s. v. roubený), ukazuje, že roubení studánek je zjev velmi častý a že se tedy mohlo státi základem jména pro celou studánku. V Kottově slovníku je zaznamenáno slovo roubenka v podobném významu. Přípony -ínka, -ánka mají tato jména patrně podle jmen studýnka, studánka.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 9, s. 287

Předchozí Plnicí pero

Následující Skloňování jména Barthou

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1