Časopis Naše řeč
en cz

Režisér

[Drobnosti]

(pdf)

-

(V. H.) Slovo režisér píšeme českým pravopisem, protože se cítí jakožto zdomácnělé, a s v něm tedy vyslovujeme jako s (franc. régisseur!), nikoli jako z, stejně jako na př. v slovech profesor, asistence, asekurace, mesiáš a pod., kde všude se píše jedno s místo původních dvou. Je chyba, že hlasatelé a řečníci v československém rozhlasu šíří nesprávnou výslovnost režizér. Není to ostatně jediný případ; místo náležitého znění slova diskuse (lat. discussio) slýcháme v rozhlase zpravidla výslovnost diskuze nebo dokonce diskúze, nemluvíc ani o slovech renaissance, basén (z franc. bassin), která se tu takřka napořád vyslovují nesprávně renezance, bazén. Slovo ouvertura vyslovují někdy i odborníci (na př. skladatel K. Hába 3. IV. 1934) overtýra místo uvertýra, atd. Nepochybujeme, že se správa československého rozhlasu postará o nápravu i v této věci.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 5, s. 158

Předchozí Příslovečné spřežky

Následující Sedění