Časopis Naše řeč
en cz

Jezditi s koňmi

[Drobnosti]

(pdf)

-

(A. K.) Předložkový 7. pád v tomto spojení nevyjadřuje prostředek, nýbrž společnost, doprovod, a proto je tu předložka s na místě. Je to táž vazba jako na př. jíti, choditi s kým. S koňmi jezdí na př. vozka, obchodník a pod. Jezditi koňmi by znamenalo »jezditi koňmo, na koních«. Stejný rozdíl je mezi výrazy jeti s vozem (t. j. provázeti vůz a pod.) a jeti vozem (t. j. na voze). Cestující jede vlakem, průvodčí ve vlaku jede také vlakem, ale zároveň s vlakem, neboť jej provází (od toho se jmenuje průvodčí). Volba výrazu předložkového nebo bez předložky v takovýchto případech závisí tedy na tom, co chceme říci.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 5, s. 156

Předchozí Fotografovati, fotografie s letadla či z letadla

Následující Kabel, kabele