Časopis Naše řeč
en cz

Množ. číslo u příjmení

[Drobnosti]

(pdf)

-

(G. Kl.) Ve větě »Vrchličtí se u nás už nerodí« má výraz Vrchličtí význam »básníci takoví, jako byl Vrchlický«, a je tedy zkráceným přirovnáním. V stejném smyslu se mluvívá o Ciceronech, o Demosthenech, o Napoleonech atd. O tom vykládá Gebaurova-Ertlova Mluvnice česká 2, 1926, 116.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 4, s. 123

Předchozí Lidové výrazy

Následující Nesmírný