dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Ačli

[Drobnosti]

(pdf)

-

(A. M.) Spojka ačli je výraz správný. Stává ve větách podmínkových se smyslem odporovacím nebo vylučovacím a má význam ‚ač jestliže‘, ‚ale jen tehdy, jestliže‘. Se slovesem záporným má týž smysl jako spojka leda, leč se slovem kladným (ačli ne = leč), a protože se může klásti po větě kladné i záporné, stává nejčastěji tam, kde je třeba vyjádřiti poměr vylučovací po větě kladné (tam totiž nelze užíti spojky leč), na př.: »Přijdu k vám večer, ačli nebude pršet.« Někdy vyjadřuje spojka ačli stupňování významu, na př.: »Rusismy nebývaly obyčejně pokládány za chyby, ačli nebyly dokonce doporučovány« (= ba byly snad dokonce doporučovány). — Spojku ačli lze také podle potřeby rozděliti, na př.: »Tuším, ač není-li mdlých smyslů mámení, tuším, že mi blízké najdeš občerstvení.« »Žádná část se nemůže o své újmě od celku odděliti, ač jestliže chce zachovati věrnost.«

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 3, s. 93

Předchozí Z našich časopisů

Následující Josef Beneš: Pohybné e v příjmeních