Časopis Naše řeč
en cz

Je to pro kočku

[Drobnosti]

(pdf)

-

(V. D.) Slovo kočka se dost často vyskytuje v českých příslovích a pořekadlech, ale nikoli v podobném smyslu, v jakém je ho užito ve rčení »je to pro kočku«. Jediný známý případ, v kterém má slovo kočka význam pohrdavý, je ve rčení »kočku ti dám« (t. j. nic), zaznamenaném z Domažlicka v Kottově slovníku. Zdá se tedy nepochybné, že rčení »je to pro kočku« není domácí v češtině, nýbrž že je přejato z němčiny, jak poznamenala už NŘ. 2, 1918, 192. Je to tím pravděpodobnější, že Němci mají ještě i jiná rčení podobná, na př. keine Katze kümmert sich darum a pod. Výraz »je to pro kočku« ovšem nenáleží do slovníku jazyka spisovného; je to rčení vulgární, a i když se ho užije v projevu spisovném, vždycky na něm lpí známka vulgárnosti. To mu zároveň dává v prostředí spisovném silný přízvuk citový, a nelze je proto pokládat za rovnocennou náhradu výrazů »to nestojí za nic, to není k ničernu« a pod., třebas mají význam velmi podobný. Řekne-li tedy někdo o rozkazu, kterého nikdo nedbá, že je to rozkaz pro kočku, vyjadřuje se se silným nádechem vulgárnosti a za jistých okolností by snad mohl tento vyjadřovací způsob být pokládán za urážlivý.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 2, s. 57

Předchozí Jeden

Následující Králové Hradec

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1