dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Je to pro kočku

[Drobnosti]

(pdf)

-

(V. D.) Slovo kočka se dost často vyskytuje v českých příslovích a pořekadlech, ale nikoli v podobném smyslu, v jakém je ho užito ve rčení »je to pro kočku«. Jediný známý případ, v kterém má slovo kočka význam pohrdavý, je ve rčení »kočku ti dám« (t. j. nic), zaznamenaném z Domažlicka v Kottově slovníku. Zdá se tedy nepochybné, že rčení »je to pro kočku« není domácí v češtině, nýbrž že je přejato z němčiny, jak poznamenala už NŘ. 2, 1918, 192. Je to tím pravděpodobnější, že Němci mají ještě i jiná rčení podobná, na př. keine Katze kümmert sich darum a pod. Výraz »je to pro kočku« ovšem nenáleží do slovníku jazyka spisovného; je to rčení vulgární, a i když se ho užije v projevu spisovném, vždycky na něm lpí známka vulgárnosti. To mu zároveň dává v prostředí spisovném silný přízvuk citový, a nelze je proto pokládat za rovnocennou náhradu výrazů »to nestojí za nic, to není k ničernu« a pod., třebas mají význam velmi podobný. Řekne-li tedy někdo o rozkazu, kterého nikdo nedbá, že je to rozkaz pro kočku, vyjadřuje se se silným nádechem vulgárnosti a za jistých okolností by snad mohl tento vyjadřovací způsob být pokládán za urážlivý.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 2, s. 57

Předchozí Jeden

Následující Králové Hradec