Časopis Naše řeč
en cz

Mistr

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. H.) Podst. jméno mistr píšeme malým písmenem, i když je titulem, na př. mistr Jan Hus, mistr Alois Jirásek, mistr Vojan atd. Podle zásad o psaní velkých písmen, které jsou uvedeny v Pravidlech českého pravopisu, není příčiny, proč bychom zde měli psáti písmeno velké, neboť tituly, jsou-li vypsány, píší se jako kterékoli jiné jméno obecné. Je-li však titul mistr naznačen v písmě toliko začátečním písmenem, píšeme je velké, tedy M. Jan Hus, M. Alois Jirásek, M. Vojan a pod.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 1, s. 30

Předchozí Lidová rčení

Následující Nová slova