Časopis Naše řeč
en cz

Číslovky druhové

[Drobnosti]

(pdf)

-

Pomalu se zapomíná, že je třeba klásti číslovky druhové místo základních, počítají-li se předměty vyjádřené jmény hromadnými a pomnožnými. Proto se správně říká dvojí listí, nikoli dvě listí, dvojí dveře, nikoli dvě dveře atd. Že se proti tomuto pravidlu chybuje dnes i v případech velmi zřejmých, ukazuje několik dokladů, které nám poslal prof. E. Pavelka: V hospodářsky silné Litvě mají sedm velkých jatek (Nár. pol. 1. 8. 1933) m. sedmery jatky nebo sedmero jatek. — Inka mohla opravdu utéci z bytu a bouchnouti oběma dveřmi (Vachek, Muž a stín 133) m. obojími dveřmi. — Celkem byly na těchto předmětech rozesety otisky pěti prstů. Jedny pocházely od zavražděné, druhé od Pepky… Dvě druhé dvojice… patřily mužům atd. (t. 61), tedy správně otisky paterých prstů.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 1, s. 29

Předchozí Aniž, aniž by

Následující Lidová rčení