Časopis Naše řeč
en cz

Z kanceláře Slovníku jazyka českého

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Od 1. ledna do 31. prosince 1933 došly tyto úkoly: 1. Spisy z r. 1805 (excerpoval JUDr. Jaroslav Holeyšovský, odborový rada min. vnitra v Praze, lístků 4608). 2. Spisy botanické z let 1823—1853 (exc. Přem. Hájek, prof. v Praze, lístků 24.908). 3. Thomson, Počasy, přel. Doucha (exc. dr. Zd. Štětinová v Praze, lístků 692). 4. Spisy K. Sabiny z let 1849—1857 (exc. Ladislav Prell, prof. v. v. v Praze, lístků 3504). 5. Jan Neruda, Drobné klepy 1861, 1862 (exc. dr. Václ. Mostecký, prof. v Jindř. Hradci, lístků 5607). 6. Spisy z r. 1866 (exp. Anna Andrlová, choť okr. šk. insp. v Brně, lístků 24.900). 7. Spisy z r. 1873 (exc. Bohumil Řezáč, prof. v Nov. Bydžově, lístků 15.462). 8. Spisy Jos. Holečka (exc. Marie Ryšánková, choť prof. v Brně, lístků 37.641). 9. Spisy Antala Staška (exc. Josef Jaroš, prof. v Opavě, lístků 24.766). 10. Jan Neruda, Divadelní táčky 1881, Báby a baby 1886 (exc. Lad. Seifert, prof. v Pardubicích, lístků 1475). 11. Chemické spisy V. Šafaříka (exc. ing. Bedř. Horálek, techn. adjunkt cukrovaru v Liblicích, lístků 9300). 12. Spisy E. Krásnohorské 1885—1928 (exc. Jar. Šťuřík, odb. učitel v Napajedlech, lístků 16.917). 13. Jirásek, V cizích službách (exc. Olga Voženílková, prof. v Praze, lístků 757). 14. Spisy Václ. Hladíka (exc. E. Indra, řed. měšť. šk. v. v. v Praze, lístků 7579). 15. Spisy F. X. Svobody 1899—1909 (exc. Frant. Maštera, asist. dr. v. v. v Třebíči, lístků 9570). 16. Jar. Hilbert, Psanci 1900, Falkenštejn 1930 (exc. L. Kobosilová, prof. v Praze, lístků 972). 17. Spisy Fr. Šrámka 1903—1928 (exc. Heda Šochlová, prof. v Praze, lístků 6117). 18. Spisy F. X. Šaldy 1905—1931 (exc. K. Popelka, prof. v. v. v Praze, lístků 9029). 19. Spisy Ivana Olbrachta (exc. Ferd. Stocký, tajemník Akad. domu v Praze, lístků 4147). 20. Spisy J. S. Machara 1918—1931 (exc. Frant. Vlasák, pošt. insp. v. v. v Praze, lístků 8910). 21. S. K. Neumann, Ať žije život 1920 (exc. E. Indra, řed. měšť. šk. v. v. v Praze, lístků 306). 22. K. V. Rais, O ztraceném ševci 1920, Ze vzpomínek 1922, 1927, Poslední léto 1924 (exc. Břet. Kubala, prof. v Orlové, lístků 12.881). 23. K. M. Čapek-Chod, Rozkoč 1921, Jindrové 1923 (exc. Vilma Mošová, řed. měšť. šk. v Brně, lístků 9446). 24. Spisy K. M. Čapka-Choda 1922—1928 (exc. Václ. Čapek, řed. cukrovaru [28]v. v. v Čelakovicích, lístků 3912). 25. Spisy Vlad. Vančury (exc. Přem. Hájek, prof. v Praze, lístků 4080). 26. Básně Vojt. Nejedlého 1, 2 (v. 1833) (exc. Jan Krejčí, prof. v Praze, lítsků 5796). 27. Spisy z r. 1868 (exc. dr. Ter. Stepanová v Praze, lístků 11.690).

Úhrnem bylo od 1. ledna do 31. prosince 1933 odevzdáno 264.972 lístků.

Naše řeč, ročník 18 (1934), číslo 1, s. 27-28

Předchozí kvh. (= Kvido Hodura): Z našich časopisů

Následující Aniž, aniž by