Časopis Naše řeč
en cz

Nepitná voda

[Drobnosti]

(pdf)

-

(O. O.) Kladný tvar tohoto příd. jména (pitný) je odvozen příponou -ný a jeho základem je min. příčestí trpné na -t od slovesa píti. Kromě tohoto svého základu je utvořeno stejným způsobem jako na př. příd. jména slavný, zápalný, slyšný, ohebný a pod. (všechna tato přídavná jména jsou odvozena od infinitivního kmene bez jeho přípony kmenotvorné a mají význam trpné možnosti; shodují se tedy po stránce významové s příd. jménem pitný úplně). Všechna tato jména mívají i tvar záporný, na př. neslavný, nezápalný, neslyšný, neohebný; ba jsou v této kategorii příd. jména, která mívají jen tvar záporný, na př. nesmírný, neoblomný, nezdolný, nedobytný, neodbytný, tedy i příd. jména odvozená od příčestí t-ového. Proto nelze po stránce jazykové nic namítat ani proti výrazu nepitná voda; je utvořen zcela v duchu českého jazyka.

Naše řeč, ročník 17 (1933), číslo 10, s. 300

Předchozí Kocanda

Následující Karel Erban: Kvantita v českém verši