dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Homér

Josef Beneš

[Drobnosti]

(pdf)

-

Toto příjmení se vyskytuje v Bechyni. Na první pohled by člověk soudil, že je to obdoba ke jménu klasic. filologa prof. Julia Césara nebo bratislavského archiváře Ovidia Fausta, tedy humanistické jméno jako Curtius, Kopista, Skriba a j. Vzpomene-li si však, že se v jižních Čechách vyskytuje dosti často příjmení Hammer (původně synekdochicky za hamrník) a jeho dialektický tvar Homr, je nasnadě jiné, prosaičtější vysvětlení.

Naše řeč, ročník 17 (1933), číslo 9, s. 286

Předchozí jh. (= Jiří Haller): Amundsen objevitel

Následující Josef Beneš: Příjmení Stini