Časopis Naše řeč
en cz

Mluvnica a cvičebnica reči slovenskej pre III. a IV. triedu slovenských stredných škôl, upravená podľa Pravidiel slovenského pravopisu

Jaroslav Dvořáček

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Dr. Vladimír Šedivý, Mluvnica a cvičebnica reči slovenskej pre III. a IV. triedu slovenských stredných škôl, upravená podľa Pravidiel slovenského pravopisu. Cena 16.10 Kč a 6.40 Kč. Nitra, 1932, Prvá slov. kníhtlačiareň. Str. 130 a 66.

Tato kniha je pokračováním mluvnice, kterou týž autor složil pro I.—II. třídu. Šedivý dbá správnosti řeči, řídě se intencemi Naší řeči. Probírá význam druhů a tvarů slovních, slovesných i skloňovaných a dokládá své výklady zevrubně ze spisovatelů slovenských, a to i z nejmladších. Při tom se uvádějí vždycky shody s češtinou nebo rozdíly [201]od ní. Část druhá poučuje o změnách významu slovního a obsahuje namnoze zcela nové poznatky, což svědčí o důkladné autorově znalosti slovenštiny, stejně jako další stati, a z nich zvláště »Zásoba slovná a jej rozmnožovanie«. Na slovenský slovník působila latina, znáti je v něm i vliv maďarštiny, rumunštiny (na slov. salašnictví). Pády předložkové jsou hojně doloženy. Novum je bohatství synonym a homonym odlišných od češtiny, jež obohacuje výrazový slovník žáků. Metodicky zajímavě je podán srovnávací přehled československého hláskosloví, jenž bude k užitku jak slovenským, tak českým školám a jenž je zábavným uvedením do staré češtiny. Přehledem čsl. nářečí a českého tvarosloví je kniha ukončena.

Cvičebnice obsahuje také krátkou stylistiku, výklad o praktických písemnostech a hojnost témat k úlohám. Můžeme říci, že je to dosud nejlepší ze slovenských mluvnic.

Naše řeč, ročník 17 (1933), číslo 6-7, s. 200-201

Předchozí Karel Erban: Doslov k diskusi

Následující Adverbium substantivem