Časopis Naše řeč
en cz

Mluvnická shoda

[Drobnosti]

(pdf)

-

(ing. B. M.) Věta »Moudrost a zkušenost, již nasbíral ve světě« je správná; zájmeno vztažné se tu řídí jednotným číslem jmen, k nimž se vztahuje. Takovéto tvarové shodě říkáme shoda mluvnická. Avšak v češtině je možná i shoda podle smyslu, t. j. o čísle výrazu rozvíjecího nerozhoduje tvar výrazu řídícího, nýbrž jeho smysl. Tak na př. spojení »moudrost a zkušenost« se může brát za výraz se smyslem množným a tomuto pojetí se pak přizpůsobuje i zájmeno: moudrost a zkušenost, jež nasbíral ve světě. Obojí způsob je stejně oprávněn.

Naše řeč, ročník 17 (1933), číslo 1, s. 31

Předchozí Lidová rčení

Následující Josef Beneš: Příjmení Jiráni