Časopis Naše řeč
en cz

Maďarská příjmení

[Drobnosti]

(pdf)

-

(V. F.) Podle Pravidel čes. pravopisu se maďarská příjmení na -yi (na př. Széchenyi a pod.) skloňují podle vzoru pěší, tedy 2. pád je Széchenyiho, 3. pád Széchenyimu atd. Takováto jména se vyslovují Séčeňi atd., nikoli Séčeň a pod., a svou koncovou samohláskou se hlásí ke vzoru pěší, stejně jako jména Petöfi, Hölty, Savigny, Manzoni a pod.

Naše řeč, ročník 16 (1932), číslo 8, s. 255

Předchozí Lidová rčení

Následující Zazvěřiti