dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Zalistniti

J. K.

[Drobnosti]

(pdf)

-

K stati o slovese zalistniti v NŘ. XV, 1931, 145 n. zasílám Vám několik řádek na objasnění významu tohoto slovesa.

Nedivím se, že význam slova zalistniti a zalistněný není Vám znám; vždyť i ten, kdo napsal větu »Jmění podpůrných fondů, s nimiž možno volně nakládati vzhledem k tomu, že nejsou zalistněny, budiž sloučeno...«, [30]užil toho slova tak, jak ho neužívá ani úřad, u kterého asi vzniklo, nehledíc k tomu, že by snad stačilo říci »sloučit podpůrné fondy«, neboť jsou samy kapitály, jmění základní.

Zalistniti jest totiž překlad německého slovesa verbriefen, které podle P. F. L. Hoffmanna (Wörterbuch der deutschen Sprache, 1900) znamená ‚brieflich bestätigen, schriftlich versichern, eine Urkunde ausstellen‘, a podle Sachsova-Villatova encykl. slovníku 1. ‚reconnaître (ou garantir) par un acte écrit‘, 2. (einen Pfandschuldbrief über etwas ausstellen) ‚hypothéquer‘.

Slova verbriefen se užívá u nadačních úřadů o vyřizování žádostí za potvrzení nadací. O každé nadaci sepíše její zakladatel nebo správce nadační listinu, »Stiftsbrief«, a ta se předloží nadačnímu (u nás zemskému) úřadu k potvrzení. Jakmile se úřad přesvědčí, že není závad, pro které by mělo být potvrzení odepřeno, potvrdí nadační listinu a uvědomí o tom zakladatele (nebo jeho dědice), jejího správce a navrhovatele osob oprávněných k požitkům tím, že jim zašle potvrzený opis nadační listiny. »Verbriefung« jest tedy vyřízení žádosti o potvrzení nadační listiny, a pro to utvořil někdo, kdo neměl o tvoření slov v češtině ponětí, slovo »zalistniti« a výraz »nadace jest zalistněna«, nevzav za jeho základ ani list ani listinu, ale adj. listový nebo listní. Že by kdo řekl »fond jest zalistněn«, nikdy jsem neslyšel; řekl bych o fondu, že buď jest nebo není nadací, nebo že jest jako nadace potvrzen, přijat a p.

Také Rank v svém slovníku čes. a něm. překládá verbriefen »utvrditi co listem (písemně)« a verbrieft »listem stvrzený«, J. Nečas v Něm.-čes. názvosloví právnickém pak: »stvrditi listinou, zápis dáti komu o čem«.

Kromě toho se neříká: »u zalistněných nadací nutno se postarati...«, nýbrž jen: u nadací nutno se postarati, neboť »nezalistněná« (t. j. nepotvrzená) nadace po právu nadací není.

Naše řeč, ročník 16 (1932), číslo 1, s. 29-30

Předchozí Vésti velký dům

Následující Znamenati