Časopis Naše řeč
en cz

Dosa, díže

[Drobnosti]

(pdf)

-

10. kv. jsme čtli ve zprávě ze soudní síně v Nár. l. o stříbrné dosi na cigarety, která byla zastavena. Ta dosa propadla a svědek nemohl obžalovaného obviniti, že by (byl) dosu vyzvedl a zpronevěřil. Znali jsme posud z pacientských vzpomínek slovo dose (anebo, s pův. řeckým nominativem dosis), skloňované podle vzoru ‚duše‘, jímž páni lékaři jmenují dávky léků; to se nám nijak nesrovnávalo ani s tou divokou deklinací v novinách ani s těmi cigaretami, a protože, nerozumíme-li něčemu v českých novinách, často nalézáme výklad oklikou přes němčinu, vzpomněli jsme si, že má němčina slovo Dose znamenající všelijaké schránky na cukr, na tabák a p., v starší době i zavazadlové tašky, kufry, někde i třínohé umyvadlo, ba i nádoby dřevěné, díže! A byli jsme doma. Vzpomněli jsme si, že slovanské slovo děža, stč. diežě, vykládají z prajazykového kořene znamenajícího všelijaké hnětení a formování (patří k němu na př. Teig = těsto) a že něm. Dose s rozličnými svými hláskovými a významovými variantami v nářečích aspoň pravděpodobnou domněnkou se vykládává i za slovo přejaté ze slovanštiny, kde slovo děža znamená především dřevěnou nádobu na zadělávání chleba a pak i jiné věci podobné (Jagićův Archiv 16, 389; Berneker, Slav. et. Wtb. 1. 198). Tak tedy: nač pro schránečky na cigarety přejímati z ciziny slovo původem bezpochyby slovanské ve znění, jakého nabylo v ústech cizích? Proč je nejmenovati podle znění našeho dížemi? A nezdá-li se to komu (nám také ne), snad by se našlo ještě slovo jiné? Na př. pouzdro?

Naše řeč, ročník 12 (1928), číslo 9, s. 214

Předchozí Báťa, baťa

Následující Dubice

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1