dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Kancelář

[Hovorna]

(pdf)

-

Slovo kancelář bývá v jazyce obecném rodu mužského (obyčejně ve tvaru kancalář, přizpůsobením středového e oběma sousedním a), na př. do kancelářa (Bartoš, Dial. slov. 138). V jazyce spisovném je však slovo kancelář rodu ženského, na př. dvorská kancelář. Tak bývalo i v jazyce starém; na př.: do kanceláře naší (Solfernus, Jungm.). Byla vyslovena domněnka, že ženský rod slova kancelář vznikl vlivem německého slova die Kanzlei. Neprávem, neboť základem slova českého jest lat. cancellaria, -ae rodu ženského.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 4, s. 121

Předchozí Jablonné

Následující Padl či padnul?