Časopis Naše řeč
en cz

Úsek

[Drobnosti]

(pdf)

-

(F. D.) je výraz odborný, jímž se v geometrii označuje část přímky (nekonečné) omezená dvěma body atd. Podle německého Abschnitt snad slovo to vzniklo, ale za germanismus je pokládati bylo by nesprávné, protože má základ v mezinárodním názvosloví geometrickém, tak jako slova úsečka, průsečík, protínati, výseč a p., v nichž se zračí táž představa sečení nebo tětí jako v slovech segment, abscissa, secans atd. Že se pak odborné názvy, matematické i jiné, přenášejí i na představy obecné, toho jsme svědky velmi často (kruh četby, vývojová čára, zorný úhel, ohnisko atd.). Proto by bylo nespravedlivé pohoršovati se nad tím, mluví-li se na př. o úseku trati (m. o její části), o úseku řeči atd. Že koketování takovými termíny odbornými bývá někdy protivné, je ovšem pravda.

Naše řeč, ročník 12 (1928), číslo 2, s. 47

Předchozí Nosovky

Následující Zbytečný genitiv

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1