Časopis Naše řeč
en cz

Úsek

[Short articles]

(pdf)

-

(F. D.) je výraz odborný, jímž se v geometrii označuje část přímky (nekonečné) omezená dvěma body atd. Podle německého Abschnitt snad slovo to vzniklo, ale za germanismus je pokládati bylo by nesprávné, protože má základ v mezinárodním názvosloví geometrickém, tak jako slova úsečka, průsečík, protínati, výseč a p., v nichž se zračí táž představa sečení nebo tětí jako v slovech segment, abscissa, secans atd. Že se pak odborné názvy, matematické i jiné, přenášejí i na představy obecné, toho jsme svědky velmi často (kruh četby, vývojová čára, zorný úhel, ohnisko atd.). Proto by bylo nespravedlivé pohoršovati se nad tím, mluví-li se na př. o úseku trati (m. o její části), o úseku řeči atd. Že koketování takovými termíny odbornými bývá někdy protivné, je ovšem pravda.

Naše řeč, volume 12 (1928), issue 2, p. 47

Previous Nosovky

Next Zbytečný genitiv