Časopis Naše řeč
en cz

Skaná nit

[Hovorna]

(pdf)

-

(10, 110) je známa také v Údavech za Hlinskem v okr. chotěbořském. Zprávu o tom podává nám řídící učitel p. Fr. Potěšil z Pardubic; zná ten výraz od služky, jejíž otec tkalcuje. Týž dopisovatel oznamuje, že rčení »nemohl se toho dohledati« a »hledal jsem a nemohu to najíti, kdybych se rozhledal« jež byla uvedena v naší zprávě o Jakubcově rozboru řeči Šmilovského (10, 118), žijí také v lidové řeči v Pardubicích i v okolí.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 10, s. 314

Předchozí Proletěn

Následující Usedavý pláč