Časopis Naše řeč
en cz

Hospodin

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. L.) V slabice -din u slova hospodin (ve známé písni »Hospodine, pomiluj ny«) vyslovuje se d ovšem měkce, ď, jako ve všech jiných slovech českých (div, hodina atd.). Zpívali-li na některém gymnasiu anebo zpívají-li kněží církve československé v písni t. zv. svatovojtěšské »hospodyne«, vznikla asi tato výslovnost ze starší domněnky, že píseň Hospodine, pomiluj ny byla složena v jazyce staroslověnském apoštoly Cyrilem a Metodějem (odtud byla zvána písní cyrilometodějskou). Tato [311]domněnka vedla i k pokusu (Makuševovu) vrátiti písni její původní znění staroslověnské (Gospodi, pomiluj ny! Izuse Kr’ste, pomiluj ny! Ty spase v’sego mira atd.). V jazyce staroslověnském zněla ovšem slabika di tvrdě (dy). Dnes však víme, že píseň Hospodine tak stará není a že byla složena hned v prvním svém znění česky. Proto je správné čísti »hospoďine«, nikoli »hospodyne«, jak snad někteří vyslovují nebo vyslovovali, kombinujíce české hospodine s domněle původním, staroslověnským »gospodi«.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 10, s. 310-311

Předchozí Hořelice, Hostivice

Následující Hustopeče