Časopis Naše řeč
en cz

Vytyčiti

[Drobnosti]

(pdf)

-

Pan ing. O. Ott píše: K významu slovesa vytyčiti (NŘ. XV, 134) dovoluji si oznámiti toto: Inženýři říkají vytyčiti budovu, vytyčiti silnici, železnici a jiné stavby. To znamená vyznačiti tyčemi (trasírkami) obrys budovy na staveništi, vyznačiti směr silnice nebo železnice v území, kde se tyto komunikace mají stavěti. Když je vytyčení skončeno, nahradí se tyče pevnými kolíky v zemi. — Jsme p. inženýrovi vděčni za jeho výklad, ale ve větě, v níž jsme sloveso »vytyčiti« vytýkali pro nejasnost (»předpoklad vytyčující několik zmíněných vlastností… za vlastnosti typicky české«), se asi význam ‚vyznačovati‘ stejně nehodí. Sloveso vytyčiti je tu strojené, a proto do své věty dobře nezapadá a její smysl činí mlhavě neurčitým.

Naše řeč, ročník 15 (1931), číslo 10, s. 242

Předchozí Rozdělování slov

Následující † Josef Zubatý, —r: Nezanedbávejme důrazového slovosledu!