Časopis Naše řeč
en cz

Bacil

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. Benda) Bacily se (pokládají za druh plísně, a není tedy důvodu, proč skloňovat jejich jméno podle jmen životných. V 2. pádě jedn. č. je podle Pravidel bacila, v 1. p. mn. č. bacily; podobně se skloňuje i podst. jméno mikrob (mikrobu, mikroby). Obě tato slova označují předměty, o kterých nelze kategoricky prohlašovat, že jsou životné nebo že jsou neživotné. Jsou to pouhé prvky života, společné živočichům i rostlinám (asi jako buňka). — Sport lyžařů možno jmenovati lyžařením i lyžováním. Sloveso lyžařiti vzniklo od jména lyžař podle vzoru sloves truhlařit, tesařit, zedničit a pod., slovo lyžovati pak je utvořeno od cizího základu lyže (původu ruského) příponou -ovati, běžnou i jinak v odvozeninách z jazyka jiného. Tvar lyžení je nepřirozený, protože odporuje právě uvedené zvyklosti. — Příslovce místní odtamtud a odtud jsou úplně správná. — Spojení na počest někomu není chybné. — Tvar týče se je sice archaistický, ale přes to úplně správný. Takové ojedinělé tvary s ustáleným významem se v jazyce často udržují i tehdy, když se časování slovesa jinak už odchýlilo od původního útvaru. Novotvar týká se je arci také správný. — Ve větě »Profesor vysoké školy technické Josef Novák pravil« by byly čárky před slovy Josef Novák a za nimi zbytečné, protože je tu přístavek těsně připojený, a ten se čárkami neodděluje, viz v Gebaurově-Ertlově Mluvnici české § 526 a 642 a v Pravidlech čes. pravopisu § 60. — Má-li sloveso spásti znamenat »vypásti« (spásti trávu), píše se s předponou s-, jako spotřebovati, spracovati (t. j. spotřebovati při práci; jiné je zpracovati = prací změniti) a pod. — Příd. jméno méně cenný je třeba psáti odděleně. — Novou rubriku »Poradna« Naše řeč zavádět nebude; jejímu úkolu dokonale hoví rubrika »Drobnosti«.

Naše řeč, ročník 15 (1931), číslo 6, s. 141

Předchozí Z našich časopisů

Následující Bílá Rus