Časopis Naše řeč
en cz

Bucek

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. B.) Toto příjmení bylo původně asi domáckým tvarem osobního jména počínajícího hláskami Bud-, jako na př. Budihost (Buděhost, Buďhost), Budimír (v místním jméně Budimířici, Budimířice), Budislav (Buclav), Budivoj (Buďvoj). Podobného tvaru jsou na př. také domácké tvary a pozdější příjmení Vacek (Václav), Racek (Ratimír, Ratmír, podle Brandlova méně pravděpodobného výkladu snad také Rastislav), Macek, také Macka (Matěj), Lacek (Ladislav, Ladslav, Laclav).

Naše řeč, ročník 15 (1931), číslo 1, s. 24

Předchozí Kurs správné češtiny

Následující Daleko blíže