Časopis Naše řeč
en cz

Bucek

[Short articles]

(pdf)

-

(J. B.) Toto příjmení bylo původně asi domáckým tvarem osobního jména počínajícího hláskami Bud-, jako na př. Budihost (Buděhost, Buďhost), Budimír (v místním jméně Budimířici, Budimířice), Budislav (Buclav), Budivoj (Buďvoj). Podobného tvaru jsou na př. také domácké tvary a pozdější příjmení Vacek (Václav), Racek (Ratimír, Ratmír, podle Brandlova méně pravděpodobného výkladu snad také Rastislav), Macek, také Macka (Matěj), Lacek (Ladislav, Ladslav, Laclav).

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 1, p. 24

Previous Kurs správné češtiny

Next Daleko blíže