Časopis Naše řeč
en cz

»Ženské tele«, »mužské tele«

[Drobnosti]

(pdf)

-

Není to podskalský vtip, nýbrž vytištěná skutečnost a dokonce poučení pro zemědělce. Představte si našeho venkovana, jakým zdravým selským smíchem asi uvítá novou »spisovnou« náhradu za starodávnou jalovičku a býčka! Půjde-li to tak dále, dočkáme se češtiny dvojí: jedna bude žíti v ústech lidu a v životě skutečném, druhá se bude líhnouti v spisovnách a na papíře — čeština živá a čeština papírová!

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 1, s. 31

Předchozí »Povolanými českými odbornými kruhy zdařilými pracemi«

Následující »Básník les«