Časopis Naše řeč
en cz

»Povolanými českými odbornými kruhy zdařilými pracemi«

[Drobnosti]

(pdf)

-

Kterýsi časopis moravský podává zprávu o tom, co vídeňský list »Information« napsal o knize »Das böhmische Volk«, vydané posl. dr. Tobolkou. Jsme zajisté vděčni za to, že náš časopis uvedl, co »Information« poznamenala o záslužném díle, do něhož přispěli přední spisovatelé naši, a zejména že upozornil na četné a příznivé posudky listů řísskoněmeckých a na zamlklost tisku německorakouského. Jen bychom si byli přáli, aby se to bylo stalo lepší češtinou. Čtemeť tam také tuto hroznou větu: »Das böhmische Volk, nadepsaná kniha, redigovaná posl. drem. Tobolkou, vypravená povolanými českými odbornými kruhy zdařilými pracemi, je jistě jednou z doporučení k četbě nejvhodnějších a nejvítanějších publikací, které od let objevily se na rakouském knižním trhu.«

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 1, s. 30

Předchozí Kterak se u nás píše lidu

Následující »Ženské tele«, »mužské tele«