Časopis Naše řeč
en cz

Kterak se u nás píše lidu

[Drobnosti]

(pdf)

-

Jednoho dne čtli jsme v jistém vážném deníku toto: »Ruský generální štáb vydal komunique… Vyličujeme boje na základě informace reportéra Reichspostu… Pádem města nastala změna v situaci. Ovšem to tak schematicky nešlo. Postup byl protiakcí nepřítele zadržen. Rusové znají strategickou cenu výšin; protiofensivou svou nedosáhli cíle. Srbové decimovaní v bojích a zeslabení epidemiemi nejeví chuti k větší offensivní akci. Joffre poslal kanóny a Anglie chek. Cadorna imituje Joffra, který dělá samé veliké offensivy, ale referuje o německých útocích. Ale není bez ironie, že naše vojsko stojí na (nepřítelově) půdě. — Italský generální štáb, jsa podporován informací italského vojenského attaché, silně podceňoval obtíže války. — Anglickému velvyslanci v Londýně bylo uloženo, aby se v Anglii informoval o ustanoveních v příčině censury pro transitní dopravu. — Žeň celého území uherského ukryje konsum obou států říše za příznivějších modalit; optimism však jest neoprávněný: deštivé počasí ve spolku (!) s nedostatkem dělnictva stupňuje risiko. I jest třeba plánovité organisace spotřeb výtěžku žně a spořivé úhrady konsumu.« Jaká spousta cizích slov! A to ještě není všechno z tohoto jednoho čísla!

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 1, s. 30

Předchozí Jinak — sice

Následující »Povolanými českými odbornými kruhy zdařilými pracemi«