Časopis Naše řeč
en cz

Tebe, tě

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. H.) Ve větě (Luk. I, 35) »Duch sv. sestoupí v tebe a moc Nejvyššího zastíní tě« je po slovese zastíniti správnější tvar tě než tebe; neníť tu na zájmeně důrazu, už také proto, že se tu zájmeno »ty« opakuje. Překlad kralický má na tom místě dativ, »moc Nejvyššího zastíní tobě«, [191]rovněž některé bible starší, na př. Melantrichova; vazba dativní je také ve vulgátě (obumbrabit tibi) i v textu řeckém (episkiasei soi), ač tato slovesa stejně jako české mívají při sobě obyčejně akusativ; patrně tu proniká pojetí prospěchové, »bude ti stínem, t. j. ochranou, záštitou«.

Naše řeč, ročník 6 (1922), číslo 6, s. 190-191

Předchozí Strana

Následující Vánoce, Morašice